Etapy zakładania firmy
mar06

Etapy zakładania firmy

Nie ma obowiązku wykonywania pieczątki firmowej, ale jej posiadanie jest przydatne. Uzyskanie pieczątki nie stanowi żadnego trudu. Większość urzędowych druków i deklaracji ma pole na pieczątkę, ale jej użycie nie jest nigdy obowiązkowe. Rygorystyczne pod względem pieczątek firmowych są tylko banki. W pieczęci firmowej powinny znajdować się: pełna nazwa firmy, adres firmy, telefon, e-mail, faks, REGON, NIP. Ważne w prowadzeniu firmy...

Read More